Aktuality:

Společnost WELLOKNA představuje ENERGO okno

31. 12. 2012


Co to vlastně ENERGO okno je a jak se vyznačuje? ENERGO okno je okenní systém, který má za cíl maximálně snížit tepelné ztráty. Tím, že ve svých domovech použijete ENERGO OKNA, výrazně snížíte náklady na vytápění vašich bytů a rodinných domů. A to je v dnešní době neustále se zvyšujících cen energií poměrně podstatné.


Úsporné vytápění do ekonomického domu

06. 12. 2012


V současné době, kdy dochází ke každoročnímu navyšování nákladů na provoz a vytápění rodinných domů se často potýkáme s myšlenkou, jaký typ domu si pořídit, zda klasický zděný, pasivní, nízkoenergetický nebo nulový dům a samozřejmě i s tím, jaké vytápění je pro zajištění tepla vašeho domova to nejvhodnější.


Zařizujete své bydlení?

30. 11. 2012


Pokud právě zařizujete bydlení nebo vymýšlíte, jak realizovat vaši zahradu, máme pro vás celou řadu tipů a inspirací.


Nízkoenergetické domy

Základní parametry nízkoenergetického domu

Typy domů pro rodinné bydlení se v dnešní době rozdělují na ty druhy staveb,  jež spadají do kategorie vyznačující se podle míry úspory energie na zajištění provozu hotového domu. Setkáváme se tudíž s takovými termíny, jako jsou - nízkoenergetický dům, pasivní dům, energeticky úsporný dům, nulový dům, které si díky svým ekonomický úsporám na provoz stavby a šetrnosti k životnímu prostředí, získávají větší podporu mezi všeobecnou veřejností.

Nízkoenergetický dům je taková ekonomická stavba, jejíž míra potřebného tepla na vytápění za 1 kalendářní rok se pohybuje od 15 do 50 kWh/m2 (potřeba tepla v kWh na vytápění 1m2 vytápěné plochy budovy za rok).  V celkovém porovnání typů rodinných domů zabírá (dle následující tabulky) střední pozici, přičemž lze oproti starším budovám dosáhnout úspor na vytápění 75% a více. Je jakýmsi přechodem mezi pasivním domem a dosavadní výstavbou, kde norma ještě není tak striktní jako u pasivního domu a je možné ji docílit nejen u každé novostavby, ale i rekonstrukcí stávajícího objektu. Podle předpokladů by, od roku 2011 společně s novou vyhláškou, nabyla povinnost stavět jen ty budovy, splňující parametry nízkoenergetických domů. Ve vyspělých státech západní Evropy jsou již dnes nízkoenergetické domy, potažmo ekonomické stavby, současným standardem.

Kategorie budovy

Potřeba tepla navytápění

kWh/m2.a

Starší budovy Často více než dvojnásobek hodnot pro obvyklé novostavby
Současná novostavba 80-130
(podle aktuálníchstavebních předpisů)
Nízkoenergetický dům 15-50
Pasivní dům 5-15
Nulový dům 0-5 

 

Podmínky úspěšné realizace ekonomické stavby

Pro úspěšnou realizaci nízkoenergetického domu je nutné dodržovat určité zásady, které jsou rozhodující pro dosažení potřebných parametrů stavby. Zavedením koncepčního přístupu  a dobré koordinace veškerého konání (během přípravy a samotné stavby) se vyhneme nepříjemným důsledkům nedodržení těchto parametrů. Již při samotném  projektování nízkoenergetického domu vycházejme z charakteru dané lokality, místního klimatu. Vyhodnocujme taková opatření, která respektují potřeby a možnosti investora. Hledejme taková řešení, která mají ekonomické opodstatnění v návratnosti investic především z dlouhodobějšího hlediska – rostoucí ceny energií x finanční náklady na stavbu domu (možnost využití půjčky na bydlení). Velmi důležitou podmínkou pro dosažení projektovaných hodnot stavby je také realizace stavby dle projektové dokumentace. Aby toto bylo dodrženo, je nezbytné zajistit aktivní provádění autorského dozoru projektanta.

Charakterizující prvky nízkoenergetického domu     

 • volba pozemku s uvážením místního klimatu, konfigurace terénu a vegetace
 • jednoduchý kompaktní tvar budovy a orientace většiny obytných místností k jihu
 • velmi dobrá tepelná izolace obálky budovy (podlahy, stěn, střechy, oken a dveří)
 • důsledné odstranění tepelných mostů
 • zajištění vysoké vzduchotěsnosti budovy
 • pasivní, případně i aktivní využití sluneční energie
 • optimální volba otopného systému, pružně reagujícího, s dobrou regulací, pokud možno nízkoteplotního
 • kontrolované větrání, pokud možno s rekuperací tepla
 • úsporné elektrické spotřebiče a osvětlení
 • volba materiálů s nízkou výrobní energetickou náročností
 • uvědomělé chování uživatelů domu
 

Vyzkoušejte porovnání cen plynu a ušetřete.